Splošni pogoji

Poslovanja

Zavedava se, da se bodo splošni pogoji brali zelo plastično. Naj poudariva, da se vsak člen splošnih pogojev v praksi tolmači veliko bolj prijazno, življenjsko in praktično. Seveda sva za vsa vprašanja glede specifičnih situacij na voljo tako preko e-pošte, telefona, socialnih omrežij ali tudi osebno

Splošni pogoji

Poslovanja

Zavedava se, da se bodo splošni pogoji brali zelo plastično. Naj poudariva, da se vsak člen splošnih pogojev v praksi tolmači veliko bolj prijazno, življenjsko in praktično. Seveda sva za vsa vprašanja glede specifičnih situacij na voljo tako preko e-pošte, telefona, socialnih omrežij ali tudi osebno

1. ČLEN – FOTOGRAF IN NAROČNIK

Večni trenutek je ime, pod katerim deluje ekipa fotografov pod vodstvom Luka Vabiča (ALL-IN.SI, Luka Vabič s.p.) in Ane Koblar (Ana Koblar s.p.), (v nadaljevanju Večni trenutek ali fotograf). Večni trenutek sodeluje z ekipo fotografov, ki delujejo kot sofotografi vodij ekipe (Luka in Ane) na poročni dan in ekipo sestavljajo dlje časa. Tehnično znanje sofotografov je ekvivalentno znanju vodij ekipe.

Vsa objavljena vsebina na spletni strani www.vecni-trenutek.si, vključno s fotografijami je last Večnega trenutka ter je avtorsko zaščitena, razen če ni drugače navedeno. Prilastitev teh del brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedana.

Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki naroči storitev iz ponudbe fotografa.

2. ČLEN – OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Z naročilom in rezervacijo storitve fotografiranja se naročnik zavezuje, da je seznanjen z izvedbo, ceno, rokom, datumom in načinom plačila, kar potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji. Cene storitev so objavljene v ceniku oziroma ponudbi, ki jo naročnik prejme ob povpraševanju in je posredovana preko elektronske pošte.

Naročnik mora Večnemu trenutku podati točne informacije o obsegu, času fotografiranja, lokaciji fotografiranja in svoje želje. Dolžan je izpolniti zapisnik o poročnem dnevu, ki ga pripravi Večni trenutek, na katerega zapiše vse potrebne informacije, ki jih fotografi potrebujejo za izvajanje fotografiranja. Večni trenutek zapisane informacije in želje (v kolikor so izvedljive) upoštevajo na poročni dan. Zapisnik se kadarkoli pred poroko lahko prilagodi in dopolni. Reklamacije na neujete trenutke, ki niso bili zapisani v zapisniku, se po poročnem dnevu ne upoštevajo.

Naročnik poskrbi za pogostitev fotografa, če gre za fotografiranje daljše od 6 ur. V primeru, da za pogostitev fotografov ne bo poskrbljeno, je naročnik dolžan to sporočiti v zapisniku o poročnem dnevu, fotografu pa v času pogostitve svatov pripada 90 minut, da si obrok lahko priskrbi sam.

Naročnik je sam odgovoren za lastno varnost. Večni trenutek ne odgovarja za poškodbe, ki bi se zgodile kot posledica fotografiranja.

Nesporazume Večni trenutek in naročnik rešujeta sporazumno. Naročnik pod nobenim pogojem ne sme javno (po blogih, forumih, socialnih omrežjih, ipd.) žaliti, obrekovati, opravljati ali sramotiti Večnega trenutka ali fotografov osebno. V primeru nesporazuma bo Večni trenutek ukrepal v skladu s pravnimi možnostmi. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno oziroma pride do žaljenja ali blatenja preko spleta in socialnih omrežij, naročnik in Večni trenutek spor razrešujejo preko pristojnega sodišča.

3. ČLEN - OBVEZNOSTI FOTOGRAFA

Večni trenutek je dolžan pred podpisom pogodbe sestaviti ponudbo glede na naročnikove želje. Na dogovorjeno lokacijo fotografiranja je Večni trenutek dolžan priti ob dogovorjenem času, zapisanem v zapisniku o poroki.

Fotograf bo poskrbel za fotografiranje elementov, vključenih v ponudbo. Obveznosti fotografa so fotografiranje in spremljanje naročnika na njegov poročni dan. Večni trenutek se zavezuje, da bo v okviru dobre volje poskušal med fotografiranjem tudi svetovati in pomagati, v kolikor bo to želja naročnika in fotografu to ne bo onemogočalo ali oteževalo fotografiranja. Fotograf ni poročni organizator.

Večni trenutek se zavezuje, da bo storitev opravil v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. V dogovorjenem roku bo izvršil dogovorjeno storitev in izročil končni izdelek. Fotograf je sam odgovoren za lastno varnost.

4. ČLEN – TERMINI IN LOKACIJE

Večni trenutek in naročnik bodo zapisali točen termin, čas in kraj fotografiranja najkasneje 7 dni pred pričetkom izvajanja storitve.

5. ČLEN – REZERVACIJA IN PLAČILO ARE

Naročnik rezervacijo termina in naročilo storitev potrdi z vplačilom are v višini 300 EUR. Do vplačila are s strani naročnika termin ni rezerviran, razen če s strani Večnega trenutka in naročnika ni drugače dogovorjeno. S plačilom are se rezervacija naročnika potrdi, izbrani paket fotografiranja se dokončno rezervira.

V ceno vplačane are je vključena rezervacija izbranega datuma fotografiranja. Znanje, čas fotografiranja, obdelava fotografij, digitalne fotografije in tiskani izdelki v ceni are niso vključeni. Že vplačana ara se odšteje od končnega zneska. Preostanek zneska fotografiranja (skupno 100 % zneska) se poravna do 3 dni pred opravljanjem fotografske storitve z nakazilom na transakcijski račun, posredovan s strani Večnega trenutka . V primeru neizvedenega plačila v dogovorjenem času Večni trenutek ni dolžan opraviti storitve, vplačana ara se zadrži.

6. ČLEN – ODPOVED STORITVE

Če naročnik odpove naročilo, Večni trenutek zadrži vplačano aro. Če ara ni bila vplačana, Večni trenutek ob odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina fotografiranja v višini 300 EUR. Če naročnik odpove naročilo zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila – smrt, smrt v ožji družini, prometna ali druga zdravstveno hujša nesreča, zapleti v nosečnosti, odreditev karantene, i.t.d.), se naročniku ob predložitvi dokazila vrne vplačana ara.

V primeru prestavitve termina fotografiranja se Večni trenutek zavezuje, da bo po najboljših močeh poskušal najti in ponuditi nov prost datum za fotografiranje.

  • V primeru da se naročnik odloči za datum, na katerega je Večni trenutek prost, se vplačana ara prenese kot rezervacija novega termina fotografiranja. Če ara ni bila vplačana, se vplača ob rezervaciji novega termina fotografiranja v višini 300 EUR.
  • V primeru da se naročnik odloči za datum, na katerega Večni trenutek ni prost, se vplačana ara zadrži. V primeru da Večni trenutek datuma ne more ponuditi, se ara zadrži. Če ara ni bila vplačana, Večni trenutek ob prestavitvi oziroma odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina fotografiranja v višini 300 EUR.

7. ČLEN – UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA KORONAVIRUSA

V kolikor je sprejet ukrep, ki se navezuje in je v veljavi neposredno* na datum poroke, da je druženje in zbiranje ljudi na porokah ter zasebnih dogodkih prepovedano, se vplačana ara vrne.

V kolikor je sprejet ukrep, ki se navezuje in je v veljavi neposredno* na datum poroke, da je druženje in zbiranje ljudi na porokah ter zasebnih dogodkih dovoljeno, vendar je prepovedano izvajanje fotografske storitve, se vplačana ara vrne.

V kolikor je sprejet ukrep, ki se navezuje in je v veljavi neposredno* na datum poroke, da je število oseb na poroki oziroma druženje na zasebnih dogodkih omejeno na do 50 ljudi (manj kot 50 ljudi), se vplačana ara vrne, v kolikor naročnik želi odpovedati storitev. Naročnik ima pravico, da se odloči za krajši oziroma cenejši paket fotografiranja.

V kolikor je sprejet ukrep, ki se navezuje in je v veljavi neposredno* na datum poroke, da je število oseb na poroki oziroma druženje na zasebnih dogodkih omejeno na 50 ali več ljudi (50 ali več kot 50 ljudi) se poroka smatra za izvedljivo in se ob prestavitvi termina ali odpovedi poroke vplačana ara ne vrne. Če ara ni bila vplačana, Večni trenutek ob odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina fotografiranja v višini 300 EUR.

*neposredno se smatra največ 7 dni do datuma poročnega dne.

ZA PRESTAVITVE DATUMOV V ČASU COVID-19 VELJA PREJŠNJI ČLEN (6. ČLEN)

8. ČLEN – DISTRIBUCIJA IN UNIKATNOST STORITVE

Večni trenutek po fotografiranju poročnega dne izmed vseh posnetih fotografij izbere najboljše in le-te računalniško obdela v dogovorjenem stilu obdelave. V dogovorjenem roku se končani izdelki naročniku predajo. Fotografije v digitalni obliki na prenosnem mediju naročnik dobi po pošti, v nekaterih primerih lahko tudi osebno. Fotografije bo naročnik prejel v roku najkasneje 12 tednov po fotografiranju. V primeru nepredvidljivih dogodkov (višja sila – smrt, smrt v družini, težja bolezen, odreditev karantene, nosečnost ali zapleti v nosečnosti, i.p.d.) ali prestavitve porok ostalih naročnikov in povečanega obsega dela zaradi sprejetja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa si Večni trenutek pridržuje pravico kasnejše dostave fotografij in izdelkov kot dogovorjeno.

Prvih 10 fotografij poročnega dne naročnik prejme najkasnje tri dni po poroki. Rok za dobavo fotoknjig in ostalih tiskanih izdelkov je odvisen od datuma naročila in predvidenega časa dostave tiskarskega podjetja.

Večni trenutek bo po svojih najboljših zmožnostih uresničil pričakovanja naročnika in upošteval želje pri fotografiranju. Ker je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, Večni trenutek ne dovoljuje reklamacij na kompozicijo in tehniko fotografij. Izbor najlepših fotografij in njihova obdelava je prav tako predmet umetniškega navdiha fotografov. Neobdelane fotografije (RAW fotografije) niso možne za odkup, saj se ne smatrajo za končni izdelek. Večni trenutek se zavezuje, da bo število fotografij v rangu, ki je naveden v ponudbi. Število fotografij variira glede na razgibanost poroke, vremenskih pogojev ter ostalih razmer na sam poročni dan.

Vsi fotografski materiali so in ostanejo last fotografov kot avtorsko delo in intelektualna lastnina. Fotograf dodeli del materialnih avtorskih pravic naročniku ob plačilu storitve in sicer pravico reproduciranja fotografij za nekomercialno uporabo. Fotograf si pridržuje možnost objave fotografij za namene trženja in objave referenc. Večni trenutek sme javno objaviti fotografije v promocijske namene na svoji spletni strani in spletnih omrežjih, lastnih tiskovinah in straneh tretjih oseb, namenjenih za promocijo, razen če naročnik tega ne dovoli in o tem pisno obvesti Večni trenutek. Naročnik mora v primeru objav fotografij navesti imena avtorja v obliki »foto: Večni trenutek«. Za komercialno objavo v medije je pred objavo potrebno pridobiti dovoljenje Večnega trenutka. Prepošiljanje fotografij drugim ponudnikom poročnih storitev (ponudnikom ličenja, cvetličarni, poročnim organizatorjem, poročnim blogom, ipd.) je dovoljeno ob ustrezni navedbi. Prepošiljanje fotografij drugim fotografom je prepovedano.

9. ČLEN – REZERVACIJE POROČNIH DNI

Večni trenutek na en dan lahko sprejme dve rezervaciji poročnega fotografiranja. Ekipa Večnega trenutka naročniku zagotovi ekipo dveh fotografov, ki je sestavljena iz vodje in sofotografa. Naročnik v primeru dvojne rezervacije ne podaja želje glede izbire fotografa, saj je delo Večnega trenutka enotno ne glede na sestavo ekipe, ki poročni dan fotografira. Vsi fotografi Večnega trenutka so usposobljeni za delo in zagotavljajo kakovostno storitev. Na poročni dan bodo s ponosom predstavljali ekipo Večnega trenutka in zagotovili kvalitetno storitev.

10. ČLEN – NEIZVRŠTEV STORITVE

V kolikor eden ali oba fotografa ekipe, ki naj bi bila prisotna na poročni dan naročnika, zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila – smrt, smrt v družini, težja bolezen, odreditev karantene, nosečnost ali zapleti v nosečnosti, i.p.d.) ne zmore izvršiti naročnikove storitve, bo Večni trenutek po najboljših močeh poskušal zagotoviti zamenjavo odsotnega fotografa iz svoje ekipe fotografov ali fotografov izven njune ekipe po njuni izbiri. V kolikor zamenjava fotografov ne bo možna in izvedba storitve s strani Večnega trenutka zaradi višje sile ne bo mogoča, se naročniku vrne prejeta ara in do njega Večni trenutek nima več nobene obveznosti.

11. ČLEN - DARILNI BON IN POPUSTI

Koriščenje darilnega bona je neomejeno. Rezervacija termina fotografiranje je možna do zasedenosti terminov. Za prepozne rezervacije fotografa ne odgovarjata. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Če ima bon označenega upravičenca bona, lahko le-ta koristi bon, kar pomeni da darilni bon ni prenosljiv.

Popusti se ne seštevajo. Popust velja le za ceno oziroma paket, ki je označen na bonu in ne za ostale storitve (dodatne fotografije, fotoknjigo, ostale izdelke), razen če ni drugače navedeno.

12. ČLEN – PODALJŠANJE ČASA IZVAJANJA STORITVE

Večni trenutek se zavezuje, da na dan izvajanja fotografske storitve izvaja svoje delo do meta šopka in podvezice (razen če ni drugače dogovorjeno) ali do prve ure zjutraj (01:00). Po prvi uri zjutraj (01:00) se delo fotografov doplača 100 €/uro za vsako dodatno uro (oz. do meta šopka ali podvezice v sklopu dodatne ure), ko je ekipa Večnega trenutka službeno prisotna na poroki.

13. ČLEN – IZREDNI DOGODKI

Pri fotografiranju poroke svatje in naročniki ne smejo ovirati fotografov, da bi prišli do lastnih posnetkov. Če so fotografi zaradi vmešavanja svatov (motenja med delom ali nastavljanja pred objektivom) izpustili določen trenutek, Večni trenutek za to ne odgovarja. 

V primeru nepredvidljivih dogodkov (okvare, odpovedi, kraje ali uničenje fotografske opreme, računalnikov, diskovja), ki bi se pripetili med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi pomenilo, da naročnik vseh ali dela fotografij ne more prejeti, Večni trenutek ne odgovarja za izgubo originalnih posnetih fotografij, zavezuje pa se, da naročniku povrne vplačani znesek fotografske storitve.

Po distribuciji fotografij na USB-ključek in po prejetju fotografij je naročnik sam odgovoren za fotografije in njihovo hrambo. Večni trenutek bo originale zadržal še naslednjih 14 dni po pošiljanju fotografij, a ne odgovarja za naročnikovo izgubo ali morebitno uničenje USB-ključka s strani naročnika.

14. ČLEN - VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Večni trenutek se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene v postopku rezervacije fotografske storitve varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Večni trenutek osebnih podatkov naročnikov ne bo uporabljal za drug namen, kot izključno za kvalitetno izvajanje fotografiranja, komunikacijo z naročnikom in posredovanje fotografij naročniku. Osebni podatki se shranjujejo trajno. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika Večni trenutek osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih ne bo uporabljal v druge namene, kot so navedeni v tem členu.

15. ČLEN - VELJAVNOST POGODBE IN SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.vecni-trenutek.si. Naročnik se z rezervacijo fotografske storitve pri Večnem trenutku zavezuje, da je prebral Splošne pogoje poslovanja, je z njimi seznanjen, se z njimi strinja in jih zavezuje spoštovati. Večni trenutek si pridržuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

Pridružita se nama na

facebooku

Sledita nama na

Instagramu

Oglejta si vsebino na

TikToku

Ne vesta kje začeti s planiranjem poročnega dne in imate nešteto vprašanj?

Prvi slovenski

poročni

podcast